นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณบนอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ winroxy99 และเจ้าของหรือผู้ให้บริการของ Ableton Prestige Global Limited (“บริษัท” หรือ “เรา”) เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นออนไลน์ที่ winroxy99.com (“เว็บไซต์”)

โดยในการใช้งานเว็บไซต์ คุณยินดียอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขในการให้บริการ คุณยินยอมให้เรารวบรวม เก็บข้อมูล ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของคุณ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลโดยบริษัท เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด เราต้องการให้ผู้ใช้ของเราได้รับการบริการที่สนุกสนานและปลอดภัย เราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) โดยละเอียด เนื่องจากในเนื้อหานี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้คุณได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ และยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

การใช้บริการเว็บไซต์ของเราในบางกรณีอาจมีการเรียกเก็บเอกสารส่วนบุคคลจากคุณ (เช่น ชื่อ-นามสกุล, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลทางการเงินเมื่อคุณแสดงข้อมูลบุคคลแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันและจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางในปัจจุบันที่ดีที่สุด

เราอาจตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการตรวจสอบจำนวนครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ หน้าที่คุณใช้งาน และโดเมนที่เข้าใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานของผู้เล่นมากขึ้น โดยข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมเป็นสถิติ ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่สามารถระบุข้อมูลแยกเป็นรายบุคคลได้

เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการที่หลากหลายของเรา (“บริการ”) และเพื่อมอบบริการ เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้เยี่ยมชม

เรารวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราสามประเภท: (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล; (ข) ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน; และ (ค) ข้อมูลโดยรวม ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และข้อมูลโดยรวม ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการกำหนดไว้ด้านล่าง:

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุโดยเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) เช่น ชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่อาศัย, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงตัวบ่งชี้ เช่น คุกกี้, ที่อยู่ IP และรหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จดจำบุคคลได้ตลอดเวลาทั่วทั้งเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่ตัวระบุเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน” หมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล เมื่อข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลโดยรวม” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของบุคคลซึ่งไม่ได้บ่งชี้และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับ winroxy99 เราจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลกับเราพร้อมทั้งยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าในการใช้บริการ winroxy99 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารตามโอกาส และเพื่อการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ หากมีการส่งจดหมายข่าวและคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวของเราคุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้โดยทำตามคำแนะนำในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ ชื่อที่คุณลงทะเบียนต้องเป็นของคุณ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องกรอกรายละเอียดบัญชีด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากจะใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

winroxy99 ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลประจำตัว การตั้งค่าและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่ได้รวบรวมไว้ และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก winroxy99 เข้าถึงข้อมูลนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

พนักงานทุกคนของ winroxy99 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุให้พนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างเคร่งครัด ข้อกำหนดนี้ยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้พนักงานได้ออกจาก winroxy99 แล้ว

นอกจากนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลของคุณ รหัสผ่านผู้เล่น winroxy99 ของคุณเป็นความลับและเราขอแนะนำไม่ให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้กับผู้อื่น

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายกับคุณในการใช้ข้อมูลนั้น เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นธรรม นั่นคือเราต้องอธิบายถึงการใช้ข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลอื่น

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากคุณ เว้นแต่จะอธิบายไว้ในส่วนอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้เพียงอย่างเดียวหรือรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้รายอื่น

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่:

 1. เพื่อให้คุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเรา
 2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 3. เพื่อช่วยให้เราสามารถระบุตัวคุณและบัญชีที่คุณถือไว้กับเรา
 4. เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ หรือการยินยอมที่ชัดเจนของคุณ หรือตามได้รับอนุญาตทางกฎหมาย เพื่อส่งการประกาศ, จดหมายข่าว, โปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการบริการหรือข้อเสนอของพันธมิตร และเพื่อเสนอโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจ, แคมเปญ, การแข่งขัน และการชิงโชค
 5. เพื่อการวิเคราะห์วิจัยตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้เข้าใจถึงการบริการของเรา และเพื่อทำการตลาดและการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. การตลาด - ดู "การตลาดและการยกเลิก" ด้านล่าง
 7. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริต การฉ้อโกง การลักลอบ การละเมิด หรือการกระทำผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 8. เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิค, การแก้ปัญหา, การตรวจสอบ และการรับมือกับข้อร้องเรียน
 9. เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์หรือการบริการของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณ
 10. เพื่อการให้บริการคุณและลูกค้าที่ดีขึ้น
 11. เพื่อธุรกรรมการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 12. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอของรัฐบาลที่บังคับใช้
 13. เพื่อส่งประกาศแจ้งเตือน เช่น การติดต่อเกี่ยวกับการซื้อของคุณ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการบริการอื่นๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายดังกล่าว
 14. เพื่อประเมินการจ้างงาน หากคุณได้รับการเสนองานหรือกลายเป็นลูกจ้างของเรา
 15. เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัย ของบริษัท ผู้ใช้งาน หรือส่วนรวมตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

คุณจะได้รับโอกาสในการระงับหรือยกเลิกการยินยอมของคุณสำหรับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

เราอาจติดต่อคุณ:

 1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริการใดๆ ของเราที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณได้
 2. ที่คุณเลือกที่จะรับการติดต่อจากเราเพิ่มเติม
 3. เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับบริการของเรา (เข้าร่วมด้วยความสมัครใจเสมอ)
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเฉพาะที่คุณเห็นด้วย (ดูด้านล่าง)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย หรือในกรณีที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของเรา หรือเกี่ยวกับธุรกิจของเราตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้) เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตร (รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเนื้อหา) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณอาศัยและให้บริการ เช่น กระบวนการชำระเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดส่งอีเมล, เว็บโฮสติ้ง, การปฏิบัติตามคำสั่ง, โครงสร้างพื้นฐานและการจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย, การบริการลูกค้า, การสนับสนุนด้านเทคนิค, บริการบำรุงรักษา, การรักษาความปลอดภัย, หน่วยงานสินเชื่อ, การตรวจสอบ, การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและบริการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเราเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงและเพื่อการป้องกันของคุณเอง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการวางคุกกี้หรือไฟล์อื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคในอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล เราจะกำหนดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัดและไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของตัวเอง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดตามรายละเอียดด้านล่าง

ในกรณีที่บริษัทรวมกับบริษัทอื่นในอนาคต ผ่านการควบรวมกิจการ, การขาย, การเช่าซื้อกิจการ, การชำระบัญชีหรือกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปกับธุรกิจ หรืออาจขายเป็นสินทรัพย์ให้กับองค์กรที่รับช่วงต่อในการทำธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายดังกล่าว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางประกาศสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงทางเลือกต่างๆที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราเชื่อว่าคุณอาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ บริการของเราถูกนำมาใช้ในการก่ออาชญากรรม เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีเหตุฉุกเฉินที่คุกคามต่อความปลอดภัยของคุณหรือบุคคลอื่น และเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ หรือเพื่อให้เราสามารถให้บริการ เราอาจให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่นนายจ้างของคุณ สถานศึกษา หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล หรือในการตอบรับต่อหมายศาล หรือคำร้องขอให้มีการดำเนินคดี หรือด้วยความเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของกฎหมายหรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดความปลอดภัย, การรักษาความลับ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบของเราตราบเท่าที่คุณใช้บริการของเราและนำออกในกรณีที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิก winroxy99 อีกต่อไป ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูล อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเราอาจบันทึกข้อมูลการถอดข้อความ (รวมถึงเนื้อหาข้อความ, ชื่อสมาชิก, เวลาและวันที่) ซึ่งเริ่มจากการใช้ winroxy99 เป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนหลังจากการเป็นสมาชิก winroxy99 ของคุณได้สิ้นสุดลง

เราใช้มาตรการที่เหมาะสม (ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล, อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในไต้หวันและที่อื่น ๆ ฐานข้อมูล, อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้อาจเป็นของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันการเข้าถึง, การสูญหาย, การใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บไว้ เราใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ไฟร์วอลล์เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้วเรายังเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลที่สำคัญให้กับเรา (เช่น รหัสผ่านบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน) ผ่านโปรโตคอล SSL (secure socket layer) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความถูกต้องของข้อมูล

แม้ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อการละเมิดความปลอดภัยที่เป็นไปได้ของบริการ, ฐานข้อมูล, อุปกรณ์ หรือเซิร์ฟเวอร์ และบันทึกข้อมูลของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึง, การแฮ็ก, การสูญหายของข้อมูล หรือการละเมิดด้านความปลอดภัยอื่น ๆ และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจะไม่เกิดขึ้นและส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจากคุณ เราขอแนะนำให้คุณใช้มาตรการที่เหมาะสมตลอดเวลา (ออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงรหัสผ่านและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ

นอกจากนี้ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องปลอดภัยจากการขัดขวาง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการขัดขวางดังกล่าวและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวได้

เราจะตรวจสอบ, พยายามที่จะแก้ไข และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิของคุณภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ" เราขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายและจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลโดยรวม เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พนักงานของเรา, พนักงานของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือพันธมิตรของบริษัท และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่เรา ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ใช้ winroxy99 ของคุณ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการรักษาความปลอดภัย เครดิต และการตรวจสอบความเสี่ยง) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสามารถตรวจสอบรายละเอียดใดๆ ที่เราเปิดเผยต่อฐานข้อมูลใดๆ (สาธารณะ หรือ ส่วนตัว) ที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงและจะเก็บบันทึกการตรวจสอบนั้นไว้

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าเราอาจดำเนินการ, ใช้, บันทึก และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราหรือที่เราได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและเราหรือพวกเขาอาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณหรือได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อระงับหรือปิดบัญชีสมาชิก winroxy99 ของคุณได้ตลอดเวลา

เราอาจตรวจสอบและบันทึกการติดต่อสื่อสารกับคุณ (เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือแชท และอีเมล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ, การป้องกันการฉ้อโกง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

โปรดส่งคำขอไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง: [email protected]

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรที่จะ:

 1. ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนและที่อยู่ของคุณ (เช่น สำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือบัตรเครดิตล่าสุด)
 3. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงรวมทั้งบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงผู้ใช้ใดๆ หากเราเชื่อว่ามีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ในบางสถานการณ์เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณได้ ข้อยกเว้นอาจรวมถึงข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายสูง, ข้อมูลที่มีการอ้างอิงต่อบุคคลอื่น, ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย, เหตุผลด้านความปลอดภัยหรือกรรมสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ และข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดี นอกจากนี้เราอาจเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในไฟล์ของเราตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องรวมถึงการแก้ไขข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อกำหนดทางเทคนิคและทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

คุณมีสิทธิ์ที่ให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้คุณควร:

 1. ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ให้ข้อมูลเพื่อระบุตัวคุณที่เพียงพอกับเรา (เช่น หมายเลขบัญชี, ชื่อผู้ใช้, รายละเอียดการลงทะเบียน)
 3. ระบุข้อมูลที่ถูกต้องที่ต้องการแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราหยุดการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้คุณควร:

 1. ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งอีเมล โดยระบุหัวข้อว่า "ยกเลิกการสมัคร" ได้)
 2. ให้ข้อมูลเพื่อระบุตัวคุณที่เพียงพอกับเรา (เช่น หมายเลขบัญชี, ชื่อผู้ใช้, รายละเอียดการลงทะเบียน)

หากคำขอของคุณไม่ได้มีเป้าหมายในการทำการตลาดโดยทั่วไป แต่หมายถึงการทำการตลาดโดยใช้ช่องทางใดช่องหนึ่ง (เช่น อีเมล หรือโทรศัพท์) โปรดระบุช่องทางที่คุณไม่ต้องการ

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์, การบริการ และ/หรือข้อเสนออื่นๆ จากบุคคลที่สาม เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม สำหรับการติดต่อกับบุคคลที่สาม หรือการร้องขอข้อมูล หรือการใช้งานภายหลัง หรือการเก็บรักษา หรือการเผยแพร่ข้อมูลภายหลัง (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ) ที่คุณเลือกให้พวกเขาโดยสมัครใจ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยละเอียด ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พวกเขา นอกจากนี้หากมีคำถามหรือข้อสงสัยคุณควรติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

การใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือการเปิดบัญชีกับ winroxy99 ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทบทวนนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายส่วนบุคคลนี้จะมีผลทันทีในเหตุการณ์ต่อไปนี้ เมื่อมีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือให้บริการแก่คุณ หากเราตัดสินใจที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างมีนัยสำคัญ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในบริการของเราและ/หรือในเว็บไซต์ของเรา และในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ของเรา หลังจากที่เราได้โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา คุณตกลงที่จะมีพันธะตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขไม่เป็นที่ยอมรับของคุณ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของคุณ คือ การยุติการใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีคำถาม, ข้อสงสัย, คำร้องขอ, การร้องเรียน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากมีคำถามหรือคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านข้อมูลของเราโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: [email protected]

แอปมือถือ